ZOBACZ

NASZE PRODUKTY

CarnaLife

ANALITYCZNY SYSTEM TELEMEDYCZNY

CarnaLife App ZOBACZ
PEŁEN OPIS

Carna Life

hololens

TECHNOLOGIA
HOLOLENS

Wykorzystując nowoczesne technologie a w szczególności gogle Mieszanej Rzeczywistości HoloLens™, opracowaną przez firmę Microsoft, umożliwiamy specjalistom medycznym wizualizację badań obrazowych w 3D.
WIĘCEJ

TOKENOMIA MEDAPP

PRIVATE SALE 1 Token = 0.06 USD
PRE SALE 1 Token = 0.08 USD
I ETAP STO 1 Token = 0.1 USD
II ETAP STO 1 Token = 0.12 USD
III ETAP STO 1 Token = 0.15 USD

*Niesprzedane tokeny zostaną spalone

KORZYŚCI Z ZAKUPU TOKENU
money

Stajesz się wirtualnym udziałowcem telemedycznego projektu CarnaLife.

moremoney

Kwartalna dywidenda w wysokości aż do 35% z zysku Tokenu na platformie CarnaLife.io

fortune

Token security daje Ci bezpieczeństwo inwestycyjne.

Kup Token

SPRZEDANO
Wkrótce startujemy

DOSTĘPNE
Wkrótce startujemyAKCEPTUJEMY

ZAUFAJ INNOWACJI

TWORZYMY
PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY

Stanowimy przykład młodej, polskiej firmy, która dzięki komercjalizacji najnowszych osiągnieć technologicznych i nawiązaniu wielostronnej współpracy badawczej stoi u progu globalnej ekspansji.

PLAYO NAS PLAYO PROJEKCIE

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

CEO
boss

Mateusz Kierepka
CEO Medapp SA

Prezes Zarządu MedApp
Współzałożyciel MedApp oraz pomysłodawca pionierskich technologii i rozwiązań będących motorem rozwoju Spółki.

PRACOWNICY
mate1

Joanna Lenkowska
Prezes Zarządu CarnaLife OÜ

mate1

Michał Adamczyk
CTO CarnaLife

mate2

Katarzyna Trębacz
Project Manager CarnaLife

mate3

Janusz Zieliński
Technical Advisor CarnaLife

mate3

Patryk Kempiński
Supervisor CarnaLife

ROADMAP

2017
2017 Q3

Rozpoczęcie projektu telemedycznego.

2017 Q4

Zatrudnianie kadry prowadzącej projekt oraz deweloperów.

Rozpoczęcie opracowywania systemu CarnaLife.

2018
2018 Q1

Wdrożenie systemu CarnaLife w szpitalu kardiologicznym.

Rozszerzanie funkcjonalności CarnaLife z innymi badaniami EKG, takimi jak Dermatologia, temperatura, waga, poziom glukozy we krwi, poziom ciśnienia krwi, CT, MRI, KTG, pulsoksymetria.

Rozszerzanie funkcji CarnaLife dzięki wizualizacji w rozszerzonej rzeczywistości narządów wewnętrznych.

Uruchomienie własnego centrum telemedycznego - Telemedica.

2018 Q3

Certyfikat wyrobu medycznego.

Pierwsze piloty certyfikowanego systemu CarnaLife w ośrodku medycznym w Polsce.

Wdrożenie systemu CarnaLife w klinice kardiologicznej i szpitalu.

Wdrożenie kiosku demonstracyjnego z urządzeniami telemedycznymi i systemem CarnaLife w 6 klinikach w Polsce.

2019
2019 Q1

Rozszerzanie funkcjonalności CarnaLife.

2019 Q3

Uruchomienie mikropłatności w aplikacjach pacjenta.

2019 Q4

Pre- STO.

Rozpoczęcie STO.

Rozpoczęcie budowy infrastruktury CarnaLife opartej o technologię blockchain.

2020
2020 Q1

Zakończenie STO.

Uruchomienie systemu CarnaLife opartego na blockchain – Etap 1.

2020 Q2

Audyt Telemedyczny TeleCare centrum.

Rozpoczęcie organizacji GCC Telemedical TeleCare centrum.

Wdrożenie aplikacji pacjenta dla systemów MacOS.

Rozpoczęcie organizowania centrum telemedycznego we wschodniej Azji.

2020 Q3

Realizacja płatności kryptowalutowych, inteligentnych kontraktów i technologii blockchain w systemie mobilnych płatności.

Rozpoczęcie organizowania centrum telemedycznego w Afryce.

Aktualizacja programu partnerskiego dla świadczeniodawców na całym świecie.

Uruchomienie wszystkich platform Android iOS, MacOS z nowymi funkcjam.

Zabiegi w placówkach medycznych ze zniżką.

Uruchomienie programu składek ubezpieczeniowych.

2020 Q4

Rozpoczęcie organizowania centrum telemedycznego na Bliskim Wschodzie.

Uruchomienie programów pilotażowych świadczeniodawców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Kenia, ZEA.

2021
2021 Q1

Uruchomienie programów komercyjnych w ZEA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Kenia.

Uruchomienie pilotów w innych krajach, zwłaszcza w UE, Azji, Afryce, Ameryce Południowej.

2021 Q3

Uruchomienie programów komercyjnych w UE, Azji, Afryce, Ameryce Południowej.

PARTNERZY

PARTNERZY

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype
WHITEPAPER

Pobierz whitepaper i dowiedz się więcej
o naszych projektach.

bg

Kontakt


Estonia

Skontaktuj się z nami