REGULAMIN STRONY

1
Poniższe postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez CarnaLife oraz korzystania z serwisu przez Użytkowników.


3
Do świadczeń usługi mają prawo:

- osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych (osoby nieubezwłasnowolnione, które ukończyły 18 lat),

- inne podmioty, które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi, mające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów.


4
Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.


5
Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.